OM TKV

FORENINGENS FORMÅL:
Foreningen har hjemsted i Tøjhushavekvarteret, hvor alle beboere, brugere, foreninger, erhvervsdrivende og institutioner i området kan optages som medlemmer. Det er muligt at optage medlemmer, der har adresse på de veje, der udgør den geografiske afgræsning af Kvarterløftområdet: Østergade (begge sider), Udbyhøjvej, Laksegade (begge sider) og Toldbodgade fra Østervold til Fjordgade.

Foreningens formål er:

At igangsætte, støtte og koordinere sociale og kulturelle aktiviteter i Tøjhushavekvarteret

At varetage Tøjhushavekvarterets interesser udadtil.

At understøtte Tøjhuskvarterets fællesfaciliteter i Beboer- og Aktivitetshuset REMISEN.

Kontingentet er 100 kr. årligt for enkeltmedlemmer og 150 kr. for husstandsmedlemsskab. Kontingentet kan indbetales i Danske Bank på konto: 1551 60007349

Bliv medlem her:

2014 JamSession © All rights reserved.