Kvarterets fremtid

Som fremtiden måske kommer til at se ud…

Uddrag af Randers Kommunes kulturpolitik 2023-2026
Særligt vil vi arbejde for, at Flodbyen Randers – det historisk største byudviklingsprojekt, vi nogensinde har oplevet – beriges med plads til livet mellem bygningerne, for at understøtte byrådets vision om, at Flodbyen bliver en levende og mangfoldig bydel. Det er nu, der skal skabes rum for kulturelle aktiviteter og kunst i byrummene, for det er elementer, der i høj grad bidrager til, at hverdagslivet i den nye bydel kan udfolde sig med diversitet og rigt på fællesskab. Fremtidens familie- og boformer vil efterspørge nye måder at dyrke fællesskaber på. Her er kultur, fritid, bevægelse og sociale relationer de vigtige nøgler. Vi har set mange andre byer udvikle bydele, hvor byggeri gik forud for bylivet med livløse og mennesketomme boligkvarterer til følge. Den læring vil vi tage til os, så Flodbyen Randers vil sitre af liv og fællesskab.

FOLDBYEN OG TØJHUSHAVEKVARTERET.

FLODBYEN LUKKER TØJHUSHAVEKVARTERET INDE.

s

FORSLAG TIL GRØNT OMRÅDE VED HAVNEFRONT?

Herunder bevarelse af Restaurant Sejlklubben og Marineforeningens Hus
ved lejeudløb.

2014 JamSession © All rights reserved.