Bestyrelsen 2023

Birger Christensen
Formand TKV
Fonden

Jytte Lindenfeldt
Bestyrelsesmedlem

Bent Olesen
Kasserer/Redaktør TKV
Fonden

Lene Boje
Bestyrelsesmedlem

Dorthe Dee
Bestyrelsesmedlem
Fonden

Mikkel Rishelsen Møller
Bestyrelsesmedlem

Gitte Malue Kløve
Bestyrelsesmedlem

Kim Kristensen
Bestyrelsesmedlem

Hans Ørsted
Bestyrelsesmedlem

Jørn Bjerre
Bestyrelsesmedlem
webadministrator
Remisen/TKV/t-music

2014 JamSession © All rights reserved.